Ľubomíra Krkošková
Ľubomíra Krkošková

herečka

herečka
členka súboru v rokoch 1983 - 1996 a od roku 2002

▪ iné umelecké aktivity
práca s detským a študentským divadelným súborom
zakladateľka Súkromnej strednej umeleckej školy v Martine, kde pôsobí ako vedúca pedagogička Hudobno-dramatického odboru

Realizácia v repertoári divadla: aaa

Top Dogs / Tri sestry / Cisárove nové šaty / Anjeli všedného dňa / Fajčenie je drina (Rollingova terapia) / Terasa / A budeme si šepkať / Macbeth / Záveje / 5 za jednu / August na konci Ameriky / Oidipus / Divadelná komédia / Hedda Gablerová / Les / Mŕtvi to vidia inak / Vtedy v Bratislave / Výkriky bez ozveny / Vojna nemá ženskú tvár / Úklady a láska /

Kontakt:

luba.krkoskova@nextra.sk