Kamila Antalová
Kamila Antalová

členka súboru od roku 2013

 

  • spolupráca s inými divadlami
    DAB Nitra - DNA, Kto je tu riaditeľ, Parazit

  • iné umelecké aktivity

Realizácia v repertoári divadla: aaa

www.narodnycintorin.sk - 3.časť / Europeana - Stručné dejiny 20. storočia / www.narodnycintorin.sk - 4. časť / www.narodnycintorin.sk - 5. časť / Blackbird /

Kontakt: